Služby

LOGISTIKA

Kompletnú logistiku zabezpečí naša spoločnosť. Dodávku tovaru až na miesto určenia zákazníkom vykonávajú dopravné spoločnosti s certifikátom GMP+ a HACCP. Dopravné prostriedky musia mať osvedčenie na prepravu krmív. Na dopredu určené miesto v dohodnutom čase dodáme tovar s pomocou veľkokapacitných dopravných prostriedkov v množstve minimálne 25 ton.

Uskladnenie vlhkých produktov

Vakovanie

Silážovanie Corngold-u, Pivovarského mláta a Gurmitu do vaku samostatne, alebo v rôznych pomeroch týchto produktov je najrozšírenejší a najobľúbenejší spôsob skladovania. Týmto spôsobom sa zabezpečí anaerobné prostredie vo veľmi krátkom čase, čo je podmienkou kvalitnej fermentácie a garanciou vynikajúcej kvality počas celého obdobia skladovania. Malá odberová plocha je zárukou minimálnej druhotnej fermentácie krmiva. Nároky na pracovnú silu pri uskladnení a pri každodennom kŕmení sú veľmi nízke. Zabezpečujeme organizáciu uskladnenia našich produktov do vaku.

Truck Bagger

Nový spôsob uskladnenia pivovarského mláta (so sušinou do 25%) je tzv Truck  Bagger. Horúce a sterilné mláto je vyklápané do vaku priamo z auta. Je to spôsob pri ktorom počas skladovania je pracovná sila odberateľa celkom vylúčená. Ostatné výhody sú totožné s uskladnením do vaku, ako je to uvedené vyššie.

New Truck Bagger

Najnovší spôsob uskladnenia vlhkých produktov, ako sú pivovarské a kukuričné mláto, alebo kukuričné výpalky. Vlhký produkt je vytlačený veľkou silou priamo z auta do vaku. V tom prípade netreba pridať žiadne konzervačné látky, nakoľko sa do vaku nedostane vzduch.

Klasické silážovanie

Uskladnenie vlhkých produktov je možné i klasickým spôsobom do silážneho žľabu, alebo na spevnenú plochu. Na prechodné obdobie môže dobre slúžiť žľab vytvorený z provizórnych stien (balík slamy, betónové dielce atď.) ale menšie uskladňovacie priestory postavené z betónových tvárnic alebo z liateho betónu sú perspektívnym riešením. Rozmery takého žľabu treba určiť tak, aby minimálny odber krmiva do hĺbky 1,5 m za týždeň bola vždy dodržaná.

Uskladnenie tekutých produktov

Tekuté krmivá, ako napríklad pivovarské kvasnice na farme sa uskladňujú vo veľkokapacitných nádržiach s kapacitou 30m3 až 60m3. Nádrže sú vybavené miešacím zariadením a ochranou pred zmrznutím.
Zabezpečíme prenájom alebo predaj nádrží.

Uskladnenie suchých krmív

Suché krmivá musia byť uskladnené na suchom zastrešenom mieste podobne, ako obilie alebo ostatné suché krmivá.

Poradňa výživy

Výživná hodnota krmív


Výživnú hodnotu našich produktov určujeme na základe pokusov a analýz Európskych výskumných ústavov. Na Slovensku úzko spolupracujeme s VÚŽV v Nitre a s ELLAB v Spišskej Novej Vsi?.
Okrem pravidelnej výstupnej kvalitatívnej kontroly v každom potravinárskom závode akreditované laboratória na Slovensku i v zahraničí v určených intervaloch kontrolujú kvalitu nami dodávaných krmív.

Výpočet kŕmnych dávok


Doporučené množstvá ponúkaných krmív sú vyznačené v  prospekte každého produktu. Konkrétna kŕmna dávka sa musí určiť v každom chove osobitne. Výpočet kŕmnych dávok a kŕmnych zmesí pre hovädzí dobytok a výpočet kŕmnych zmesí pre ostatné kategórie zabezpečíme na základe informácií o kŕmnom fonde chovateľa ako i ďalších údajov s programom BESTMIX .

Vzorkovanie

Na každý rok je vypracovaný plán testovania vzoriek a tým zabezpečujeme monitorovanie kvality našich produktov.

Na základe dohody s klientom vieme zabezpečiť kompletný rozbor aj ich objemových krmív.  

Ponúkame komplexné služby, t.j. kladieme dôraz na kvalitu, budujeme našu budúcnosť na profesionalite našich obchodných zástupcov a profesionálnom prístupe našich pracovníkov.

Laborátoriá našich dodávateľov a partnerské laboratóriá na Slovensku i v zahraničí podľa potreby sa zúčastňujú RING TESTOV na základe nášho zadania.

Naše produkty sú pravidelne testované v laboratóriách na Slovensku aj v zahraničí.

Testovanie tiež prebieha v našom laboratóriu v Holandsku, ktoré je vybavené najmodernejšou technológiou.

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na zlepšenie našich stránok pomocou vašich skúseností. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách súborov cookies.