Pivovarské mláto

PIVOVARSKÉ MLÁTO ako pivovarský vedľajší produkt vzniká pri kvasnom procese, keď sa slad (mladina) mení na pivo. Základom získavania sladu je kvalitný sladovnícky jačmeň so špeciálnymi vlastnosťami. Jačmeň po niekoľkonásobnom namáčaní a navlhčení začne klíčiť. Takto vzniknuté klíčky sa od zrna oddelia, pričom väčšina získaného škrobu sa mení na slad. Počas tohto procesu vzniká PIVOVARSKÉ MLÁTO, ktoré Beuker Slovakia predáva ako vlhké krmivo pre hospodárske zvieratá.
Dobrá kvalita BEUKERovho PIVOVARSKÉHO MLÁTA sa zabezpečuje neustálou kontrolou základných surovín, ako aj odborným vedením pri produkčnom procese, skladovaní a transporte. Tým, že sa na čistotu a kvalitu piva kladnú veľmi vysoké nároky, má BEUKERove PIVOVARSKÉ MLÁTO tiež vynikajúcu kvalitu. Dobré vlastnosti jačmeňa počas výrobného procesu sa nemenia, ale zostávajú zachované v PIVOVARSKOM MLÁTE.

Charakteristika

Pozitívny účinok PIVOVARSKÉHO MLÁTA na mliečny a výkrmový dobytok skúmal BEUKER v spolupráci s výskumným ústavom pre výživu hospodárskych zvierat. Najdôležitejšie výsledky ukázali, že vďaka pomalému uvoľňovaniu živín sú bielkoviny PIVOVARSKÉHO MLÁTA vo veľkej miere strávené len v tenkom čreve. Taktiež PIVOVARSKÉ MLÁTO počas bachorovej fermentácie kladne podporuje tvorbu prekurzorov mlieka a mäsa. Pivovarské mláto znižuje náklady na krmivá.

Doporučené dávky

BEUKERom doporučené denné dávky PIVOVARSKÉHO MLÁTA (kg):

Výkrm HD

živá hmotnosť (kg)

150

250

350

450

550

PIVOVARSKÉ MLÁTO (kg)

4

5

6

7

8

 

 

Mliečny dobytok

Jalovice

Obdobie státia nasucho

Dojnice

Nízka prod.

Vysoká prod.

PIVOVARSKÉ MLÁTO (kg)

4

8

8

12

 

Skladovanie

PIVOVARSKÉ MLÁTO je veľmi dobre silážovateľné krmivo. Pri silážovaní je dôležité dodržať nasledovné pravidlá:

  • Rýchlosť kŕmenia minimálne 1 meter za týždeň.
  • Zabezpečiť odtok štiav z PIVOVARSKÉHO MLÁTA (vyspádované dno žľabu alebo vrstva AMYGOLDU).
  • Po podaní dokonale utlačiť.
  • Vzduchotesne prikryť plastovou fóliu a fóliu všade zaťažiť vápencom (pneumatikami atď.). Fólia nesmie byť nikde porušená.
  • Pre uskladnenie najviac vyhovuje na tento účel prispôsobený užší a nižší prejazdný silážny žľab.

Stiahnúť Pivovarské mláto.pdf