DDGS

Cieľom zlepšenia životného prostredia, energetickej sebestačnosti jednotlivých štátov sveta a obmedzeným zdrojom minerálnych zdrojov energie našej Zeme sa v každodennej praxi stále vo väčšej miere využívajú obnoviteľné zdroje energie.
Jedným z efektívnych riešení je aj výroba bioethanolu – aditíva do paliva dopravných prostriedkov – z kukuričného zrna. Otvárajú sa tým nové možnosti aj pre poľnohospodárov, ktorí na jednej strane môžu svoje výrobné kapacity využiť v rastlinnej výrobe a na druhej strane sa rozšíri paleta dostupných , živinovo koncentrovaných krmív pre  živočíšnu výrobu .
DDGS  je vysokohodnotné bielkovinovo-energetické krmivo vznikajúce pri fermentácii zŕn na alkohol. Názov DDGS je odvodený zo skratky anglického pomenovania produktu - Distillers Dried Grains with Solubles , čo v preklade znamená sušené liehovarské mláto s obsahom rozpustných látok. Je vyrábané kontrolovaným miešaním vedľajších produktov vznikajúcich pri spracovaní kukurice tak, aby malo optimálne a definovateľné zloženie. Jednoduchá manipulácia a skladovanie je zabezpečené sušením a granuláciou DDGS.
DDGS vďaka svojím vynikajúcim vlastnostiam je vhodné krmivo pre všetky druhy a kategórie hospodárskych zvierat.  Je dlhodobo uznávaným krmivom v Severnej a Južnej Amerike, odkiaľ mnohé Európske krajiny DDGS neustále nakupujú.

PROCES VÝROBY

Liehovary vyrábajú etanol z kukuričného zrna pre potreby priemyslu. Kvalita DDGS je zabezpečená prísnou normou používanej suroviny a kontrolovaným procesom výroby až do dodania tovaru zákazníkovi.
DDGS je produkt vyrábaný po odstránení etylalkoholu destiláciou z fermentovaného zrna kukurice miešaním a sušením odstredených častíc zrna a kondenzovaných rozpustných živín nasledovne.
Zrno kukurice rozbijú kladivkovým šrotovníkom na drobné častice. Kukuričný šrot pomiešajú s vodou a zohrejú. Pridané špeciálne enzýmy pri tejto teplote menia väčšinu škrobu na cukry. Po následnom schladení pridajú iné druhy  enzýmov a kvasnice, ktoré štiepia zbytkový škrob a fermentujú cukry na etylalkohol a CO2. Etylalkohol odstredia destiláciou. Pri destilácii vznikjú tekuté výpalky,ako vedľajší produkt. Z tekutých kukuričných výpalkov tuhé častice kukurice odstreďujú na centrifuge a tekutú frakciu s rozpustnými živinami zahusťujú  na odparke. Vlhké tuhé častice zmiešajú so sirupom, vysušia a zároveň zgranulujú.

 

Charakteristika

Približne 2/3 z kukuričného zrna – základnej suroviny DDGS – tvorí škrob, ktorý sa fermentáciou zmení na etanol a oxid uhličitý. Jednu tretinu zo sušiny suroviny tvorí krmivo DDGS. V dôsledku toho je obsah živín v sušine DDGS trojnásobne vyšší ako v kukuričnom zrne samotnom. Napríklad ak kukurica použitá na výrobu liehu obsahuje 4% oleja, tak DDGS bude obsahovať približne 12% oleja.
DDGS takmer neobsahuje škrob, ale napriek tomu je dobrým zdrojom energie, bielkovín, vlákniny a fosforu.
DDGS je dobrým zdrojom nedegradovateľného proteínu (RUP). Vplyvom tepla sa počas výrobného procesu degradovateľnosť dusíkatých látok mení, a preto DDGS bude mať proporčne vyšší obsah nedegradovateľného proteínu (47-55-63%) ako pôvodné zrno kukurice (29%).
DDGS obsahuje vysoké množstvo bielkovín a tiež je zvýšená koncentrácia aminokyselín. Z aminokyselín je najvýznamnejší zvýšený obsah metionínu.
Väčšina výskumov sa zameriava na DDGS ako na alternatívnu bielkovinu nahrádzajúcu sójový extrahovaný šrot, ktorý je dnes najrozšírenejším bielkovinovým doplnkom. Avšak vedľajšie výrobky z kukurice sú okrem svojho obsahu bielkovín, aj vynikajúcim zdrojom energie v dôsledku ich vysokého obsahu stráviteľnej neutrálnej detergentnej vlákniny (NDF) a tuku (až 12%). DDGS obsahuje 40-45 % NDF, ktoré je vysoko stráviteľné, a preto môže nahradiť iný druh dietetického škrobu. V dôsledku zvýšeného obsahu vlákniny znížuje riziko acidózy bachora.. Dlhé častice NDF objemového krmiva sú nevyhnutné pre stimuláciu zdravého trávenia v bachore.
DDGS nie je iba ďalším zdrojom energie a aminokyselín, ale tiež excelentným zdrojom stráviteľného fosforu. Preto keď doplníme kŕmnu dávku s DDGS budeme môcť znížiť množstvo zvyčajne použitého fosforečňanu vápenatého (DCP) alebo MCP.

Doporučené dávky pre hovädzí dobytok

Výkrm HD

(25 –30% z suš.)

max 40%

živá hmotnosť (kg)

150

250

350

450

550

DDGS    (kg)

1- 1,5

2-3

3-4

4-5

5-6

 

 

Mliečný dobytok

Jalovice

Obdobie státia nasucho

Dojnice

Nízka prod.

Vysoká prod.

DDGS     (kg)

 

2

1

1,5

2,5

 

Doporučené dávky pre ošípané

Ošípané

Prasiatká

(7 do 25 kg)

Výkrm

(25 do 90 kg)

Výkrm

(90 do115 kg)

Prasnice brezé

Prasnice kojace

 

% DDGS v KKZ

 

Do 25%

 

Do 30%

 

Do 20%

 

Do 50%

 

Do 30%

 

Doporučené dávky pre hydinu

Hydina

brojler

nosnice

morky

% DDGS v KKZ minimum

10

15

10

 

 

Skladovanie

Skladovania a manipulácia s DDGS je jednoduchá, podobne ako pri obilovinách alebo sójovej múčke. Kŕmenie touto formou výrobku minimalizuje náklady na skladovanie a manipuláciu.

Stiahnúť DDGS.pdf

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na zlepšenie našich stránok pomocou vašich skúseností. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách súborov cookies.