CornSteep

CORNSTEEP, ako vedľajší produkt vzniká pri výrobe škrobu a škrobových hydrolyzátov z kukuričného zrna. Základom výroby škrobu je kvalitné non-GMO kukuričné zrno s výsokou klíčivosťou .

Cornsteep je šetrným odparovaním zahustená kukuričná máčanica na báze kyseliny mliečnej. CORNSTEEP predáva BEUKER s.r.o., ako vlhké krmivo pre hospodárske zvieratá.

Dobrá kvalita sa zabezpečuje neustálou kontrolou základných surovín, ako aj odborným vedením pri produkčnom procese, skladovaní a transporte. Tým, že sa na kvalitu škrobu a škrobových hydrolyzátov kladú veľmi vysoké nároky, musí mať CORNSTEEP tiež vynikajúcu kvalitu.

Výživárske informácie

  • je dobre stráviteľné bielkovinové krmivo
  • obsahuje veľa kyseliny mliečnej
  • rôzne vedecké výskumy dokazujú, že vplyvom kŕmenia CORNSTEEP-u sa zlepšuje konverzia krmiva a zdravotný stav (výskum Prof.ROTH a Prof.KIRCHGESSNER)
  • je použiteľný na skrmovanie v ktorejkoľvek kategórii chovu ošípaných a znižuje náklady na krmivá.