CornGerms

CornGerms je suchý vedľajší produkt. Ktorý vzniká počas výroby škrobu a liehu s takzvanou mokrou technológiou z kukuričného zrna. Skladá sa z kukuričných klíčkov, ktoré sú oddelené od časti zrna v priebehu mletia. Kukuričné klíčky pre ich veľmi vysoký obsah oleja, krmovinársky priemysel využíva predovšetkým na výrobu kŕmnych zmesí pre najnáročnejšie hospodárskych zvieratá. Dodáva sa počas celého roka

Charakteristika

 

Min.

Max.

Vlhkosť (%)

 

12,5

Sušina (%)

87,5

 

Extrahovateľný tuk

42