Pivovarské mláto

Výrobný proces PIVOVARSLÉHO MLÁTA

PIVOVARSKÉ MLÁTO ako pivovarský vedľajší produkt vzniká pri kvasnom procese, keď slad (mladina) sa mení na pivo. Základom získavania sladu je kvalitný sladovnícky jačmeň so špeciálnymi vlastnosťami. Jačmeň po niekoľkonásobnom namáčaní a navlhčení začne klíčiť. Takto vzniknuté klíčky sa od zrna oddelia, pri tom väčšina získaného škrobu sa mení na slad. Počas tohto procesu vzniká  PIVOVARSKÉ MLÁTO, ktoré Beuker predáva ako vlhké krmivo pre hospodárske zvieratá.

Dobrá kvalita BEUKER-ovho PIVOVARSKÉHO MLÁTA  sa zabezpečuje neustálou kontrolou základných surovín, ako aj odborným vedením pri produkčnom procese, skladovaní a transporte. Tým, že sa na  čistotu a kvalitu piva kladú veľmi vysoké nároky, musí mať BEUKERove PIVOVARSKÉ MLÁTO tiež vynikajúcu kvalitu. Dobré vlastnosti jačmeňa počas výrobného procesu sa nemenia, ale ostávajú zachovalé v PIVOVARSKOM MLÁTE.

Nutričná hodnota PIVOVARSKÉHO MLÁTA

Produkt má sušinu medzi  21-30% a nasledujúce priemerné tabuľkové hodnoty v g/kg sušiny:

N - látky

Tuk

Vláknina

Popol

Škrob

Zucker

Calcium (Ca)

Phosphor (P)

Horčík (Mg)

Lysin

Methionin

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

 

260

110

167

42

45

0

4,2

6,7

2,0

10,1

4,9

 

 

Kyselina Linolová

Sodík (Na)

Draslík (K)

 

Sušina

 

NEL

ME

SNL

RNL

g

g

g

 

g

 

MJ

MJ

g

g

 

 

25,0

0,2

0,5

 

1000

 

6,8

11,4

231

5

 

 

Tabuľkové hodnoty sú priemerné, lebo PIVOVARSKÉ MLÁTO je prírodný produkt a môže

mať malé odchýlky v jednotlivých ukazovateľoch.

Výživárske informácie

Pozitívny účinok PIVOVARSKÉHO MLÁTA na mliečny a výkrmový dobytok skúmal BEUKER v spolupráci s výskumným ústavom pre výživu hospodárskych zvierat. Najdôležitejšie výsledky ukázali, že vďaka pomalému uvolňovaniu živín sú bielkoviny PIVOVARSKÉHO MLÁTA vo veľkej miere strávené len v tenkom čreve. Taktiež PIVOVARSKÉ MLÁTO počas bachorovej fermentácie kladne podporuje tvorbu prekurzorov mlieka a mäsa. Pivovarské mláto znižuje náklady na krmivá.

Doporučené dávky

BEUKERom doporučené denné dávky PIVOVARSKÉHO MLÁTA (kg):

Výkrm HD
živá hmotnosť (kg)

150

250

350

450

550

PIVOVARSKÉMLÁTO     (kg)

4

5

6

7

8

 

Mliečný dobytok

Jalovice

Obdobie         státia nasucho

Dojnice

Nízka prod.

Vysoká prod.

PIVOVARSKÉ MLÁTO     (kg)

4

8

8

12

Skladovanie

PIVOVARSKÉ MLÁTO je veľmi dobre silážovateľné krmivo. Pri silážovaní je dôležité dodržať nasledovné pravidlá:

  • Rýchlosť kŕmenia minimálne 1 meter za týždeň
  • Zabezpečiť odtok štiav z PIVOVARSKÉHO MLÁTA
  • Po dodaní dokonale utlačiť
  • Vzduchotesne prikryť plastovou fóliou a fóliu všade zaťažiť vápencom (pneumatikami atď.)  Fólia nesmie byť nikde porušená.
  • Pre uskladnenie najviac vyhovuje na tento účel prispôsobený užší a nižší prejazdný silážny žlab.
  • Na pracovnú silu málo náročné moderné riešenie je spôsob uskladnenia do vakualebo do valu priamo z nákladného auta spôsobom inováciuo Beuker - Truck Bagger alebo NTBový spôsob

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na zlepšenie našich stránok pomocou vašich skúseností. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách súborov cookies.