Corngold

CORNGOLD je vysokohodnotné proteínovo - energetické krmivo. Je vyrábané kontrolovaným miešaním produktov, vznikajúcich pri spracovaní kukurice tak, aby malo optimálne a definované zloženie. Obsahuje približne 45% sušiny, možno ho silážovať podobným spôsobom ako kukuričnú siláž.
Ide o produkt, ktorý sa ľahko silážuje a je dlhodobo skladovatelný. Pre zlepšenie skladovateľnosti sa pri výrobe do tohto krmiva pridáva malé množstvo kyseliny propiónovej.
CORNGOLD sa môže dodávať zákazníkom po celý rok.
Beuker sa špecializuje na krmiva pre hovädzí dobytok s vysokým obsahom vlhkosti.

Prídavkom CORNGOLD-u do kŕmnej dávky dosiahneme:

 • Zvýšenie chutnosti kŕmnej dávky
 • Zvýšenie príjmu krmiva v sušine
 • Zvýšenie stráviteľnosti základnej kŕmnej dávky
 • Zlepšenie pomeru energie a proteínov, čo priaznivo ovplyvní produkciu mlieka a jeho zloženie
 • Podporu tvorby kyseliny propiónovej – vyšší hmotnostný prírastok
 • Zvýšenie obsahu fosforu v krmive – priaznivý vplyv na plodnosť
 • Zníženie nákladov na kŕmnu dávku

PREDNOSTI CORNGOLD-U

 • Koncentrovaný zdroj bielkovín a energie
 • Zlepšenie úžitkovosti: zvýšenie produkcie mlieka, zlepšenie zloženie mlieka = pomeru tuky / bielkoviny
 • Vyššia chutnosť kŕmnej dávky
 • Zlepšenie plodnosti dobytka
 • Zníženie nákladov na kŕmnu dávku
 • Jednoduché skladovanie a manipulácia s krmivom
 • Profesionálna a individuálna pomoc

Typické analytické zloženie CORNOGLD-u

Ukazovateľ

Hodnota na 1 kg sušiny

Merná jednotka

NEL

7,5

MJ

NEV

8,3

MJ

PDIN

155

g

PDIE

130

g

PDI

130

g

NL

220

g

Tuk

45

g

Vlaknina

100

g

Fosfor

10

g

Popol

59

g

Cukor

70

g

Škrob

140

g

ADF

80

g

NDF

375

g

Tabuľkové hodnoty sú priemerné, lebo CORNGOLD je prírodný produkt a môže

mať malé odchýlky v jednotlivých ukazovateľoch.

Doporučená spotreba CORNGOLD-u pre mliečny dobytok:

Skupina

Mladý dobytok

Obd. zasušenie

Nízka produkcia

Vysoká produkcia

CORNGOLD v kg

3

2

6

7

 

Doporučená spotreba CORNGOLD-u pre výkrmový dobytok:

Živá hmotnosť v kg

150

250

350

450

550

 

CORNGOLD v kg

1

2

3

4

5

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na zlepšenie našich stránok pomocou vašich skúseností. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách súborov cookies.